sales change management

sales change management

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

  • Varför misslyckas 1 av 3 förändringsinitiativ?
  • Vilka är fallgroparna och nycklarna i ett förändringsarbete?

I den här presentationen redovisar vi forskningsresultat, men också praktiska erfarenheter från vår konsultorganisation om hur man bedriver framgångsrika förändringsarbeten i säljorganisationer.