Pass The Baton – Not The Blame

Pass The Baton – Not The Blame

Regular price
€250,00
Sale price
€250,00

Diskussionen om sälj- och marknadsintegrering klättrar upp på säljdirektörers agendor.

I den här artikeln presenterar vi ett ramverk för att hantera utmaningarna i en digital sälj- och marknadsprocess – “Intäktskedjan”.