Millennials’ Attitudes to Sales

Millennials’ Attitudes to Sales

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Hur kan vi öka millennials intresse för en karriär inom försäljning?

För att arbetsgivare ska kunna attrahera nya generationer som kommer ut på arbetsmarknaden är det nödvändigt att de förstår millennials attityder till försäljning och försäljningsyrket.

Därför gjorde vi tillsammans med SalesOnly en studie om millennials attityder till försäljningsyrket.

Resultaten kan användas för att överbrygga gapet mellan millennials inställning och arbetsgivarnas presentation av säljorganisationer, och ge bra vägledning för hur employer brand managers kan göra säljtjänsterna mer attraktiva för kandidaterna.