insight selling och challenger sales Skandia-case

insight selling och challenger sales Skandia-case

Regular price
€100,00
Sale price
€100,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Folke Johnsen, affärsspecialist på Skandia, ger ett exempel på hur metoderna Challenger Sales och Insight Selling fungerar i praktiken.