Daniel Pink om vad som motiverar oss

Daniel Pink om vad som motiverar oss

Regular price
€0,00
Sale price
€0,00

Free for members!
Login to get access or get a membership.

Människor motiveras inte av ekonomiska incitament (eller yttre faktorer) på det sätt som både företag och politiker tar för givet. Människor motiveras snarare av icke-ekonomiska incitament (eller inre faktorer), så som att uppgiften känns spännande och viktig.